HERRE LÅT ELDEN FÅ BRINNA.

  http://youtu.be/qCA59Uy5W4Y

Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. Fil. 3:18
Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är HERRE ÖVER HIMMEL OCH JORD bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. Apg. 17:24-25
Vad har du för tankar om Gud? Det visar sig, Gud prövar ditt hjärta. Han säger ”allt samverkar till det bästa”. Tro det eller ej men Gud har allt i sin hand.
Jesus säger: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden” (Matt 28:18) Hur mycket makt har då djävulen? Djävulen har inte mer makt än den vi människor ger honom och så långt Gud tillåter för sina syften. Hit men inte längre säger Gud.
Men djävulen har också sin farliga bundsförvant i oss, vårt kött och vårt förnuft. Men Paulus säger ”vandra i Anden så skall ni inte göra köttets gärningar”.
1 Tess 2:4 ”Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, SOM PRÖVAR VÅRA HJÄRTAN. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss något - Gud är vårt vittne. Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra”

Dwight Moody 1837-1899 ”Allt samverkar till godo för dem som älskar Gud”

”Jag bor tryggare i Romarbrevets åttonde kapitel än Adam gjorde i Paradiset. Adam kunde ha bott där i tiotusen år och djävulen kunde ha kommit efter denna tid och försätta honom till döden. Men jag trotsar djävulen, han kan inte ta mitt liv, ty det är fördolt med Kristus i Gud, och Kristus övervann Satan. "Denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting." Kristus besegrade honom. O, hur trygg den troende är! När den kristne är gömd i Kristus, gömd i Gud, hur skulle Satan kunna nå honom? Han måste först besegra den Allsmäktige, innan han når den frälsta syndaren.
Det är stort att vara en härlighetens arvinge, att ha sitt liv skyddat i Kristus och att ha himlens änglar runt om sitt viloläger."Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?" vers 31. Vem kan besvara den frågan? Vem kan vara emot oss, om Gud som skapat himmel och jord är för oss? Ingen, ingen!LÄS NU den 28:de versen: "Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut." Allt! Vedermödor, smädelser, förföljelser, svaghet, nödlägen, hungersnöd, allting! Allt samverkar till godo för dem som älskar Gud.”

 

Ingen djävul kan nå mej utan tillåtelse från Gud för MITT LIV ÄR FÖRDOLT MED KRISTUS I GUD.

Tror vi detta?

Därför säger den helige Ande: Heb. 3:7 ”I DAG, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan” Gud prövar sina barn med ett KLART SYFTE. Han vill se om du älskar Honom: ”ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.” 5 Mos.13:1

GUD PRÖVAR JOB
”Åklagaren svarade Herren: ”Är det utan orsak som Job fruktar Gud? 10Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjordar breder ut sig i landet. 11Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet.” 12Herren sade till Åklagaren: ”Nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.” Satan gick då bort från Herrens ansikte.” Job 1:9-12


GUD PRÖVAR ABRAHAM
I tron bar Abraham fram Isak som offer, när han blev SATT PÅ PROV. Ja, sin ende son bar han fram som offer, fastän han hade fått löftena. Heb. 11:17

GUD PRÖVAR ISRAEL
Kom ihåg hur Herren, din Gud, i fyrtio år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och PRÖVA DEJ och så lära känna vad som var I DITT HJÄRTA, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från Herrens mun. Dina kläder blev inte utslitna och din fot svullnade inte under dessa fyrtio år. Du skall veta i ditt hjärta att Herren, din Gud, fostrar dig, så som en man fostrar sin son, och du skall hålla Herrens, din Guds, bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. 5 Mos 8:2-6

GUD PRÖVAR SIN SON JESUS.
Sedan blev Jesus ledd ut i öknen av den helige Ande för att djävulen där skulle sätta honom på prov. Matteus 4:1

 

GUD PRÖVAR ALLA TROENDE.
Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frestas skall säga: ”Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. 17Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jak. 1:12-17

1 Pet 1:6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.
När Gud prövar våra hjärtan enligt 5 Mos 13 och 2 Petr 2, genom att tillåta falska lärare och profeter, visar det sig OM vi består provet. Men om man genast accepterar allt utan urskiljning eller prövning, avslöjar det att motivet inte var rätt från början. Vi skall pröva därför att Gud sagt det. Tecken och under får inte förblinda oss. Vi prövar utifrån vad Gud sagt i sitt Ord och den Helige Andes vittnesbörd. Då ser Gud att vi älskar Honom.

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, PRÖVAR ER för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

 

Charles H. Spurgeon: Urskiljning är inte att veta skillnaden mellan rätt och fel.Det är att veta skillnaden mellan rätt och nästan rätt.

 

ÄR DU EN BRUDESJÄL?

Fantastiskt löfte till alla brudesjälar som ”hör vad anden säger och gör därefter”.
”Eftersom du har lyssnat till mitt ord och varit uthållig, ska jag skydda dig från den tid av stora plågor och frestelser som ska komma över världen för att sätta alla levande varelser på prov. Se, jag kommer snart! Håll stadigt fast vid det du har, så att ingen tar ifrån dig din segerkrans.” Upp. 3:10

 

https://images.staticjw.com/jon/4817/1383851-10151742658862252-1216570415-n.jpg