Vågar vi ifrågasätta

Våga att ifrågasätta! uppsnappat på BibelFokus.se

Jag anser att alla vi kristna, i denna förvirrade tid, måste våga pröva vad alla förkunnare kommer med. Vi måste också pröva vår egen tro, och ställa oss själva frågor som de nedan för att se efter om vi står på Guds sanningar eller kanske rent av redan tagit in villfarelser:

  • Vem är Jesus? Vad betyder det att han är Messias/Kristus?
  • Vad är en människa i relation till Gud?
  • Vad är evangelium? Vet jag vad det sanna evangeliet innehåller och innebär för mig?
  • Hur lever jag i enlighet med Guds evangelium?
  • Vad är en sann pånyttfödelse?  Vad betyder det och vad innebär det?
  • Vad är ett äkta andedop? Vad innebär det? Vad är tecknen för det? Hur tar jag emot det?
  • Vad är sann enhet bland troende?

I dessa frågor finns väldigt missbrukade ord, begrepp och tolkningar. Vi behöver därför ta reda på vad Bibeln säger. Vad är det GUD vill ge oss i dessa ting? Det är viktigt att veta! Så svälj inte bara allt som serveras i kristenheten idag, utan våga ifrågasätt och våga var kritisk – så länge det är sanningen du är ute efter. Söker du sanningen i Bibeln så lever du inte farligt. Söker du i annan litteratur – även sådan som kallas kristen – så går du mycket mer osäker. Springer du hellre på möten än att läsa Bibeln, ja, då lever du också farligt. Det blir nämligen allt färre församlingar som är fria från villfarelser. Men Bibeln är fri från villfarelser!

21 sep 2012